Det ekologiska och ekonomiska alternativet för mobil båtbottentvätt.

mbs nordic logotype

Värna om vattenmiljön, vi tar bort er giftiga båtbottenfärg.
Vår metod är godkänd av hav och vattenmyndigheten.

  • bildspel1.png
  • bildspel2.png
  • bildspel3.png
  • bildspel4.png

Tvätt av båtbottnar med högtryckstvätt utan att ta hand om det miljöfarliga restavfallet är inte längre tillåtet. Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer till kommunerna, avseende gränsvärden på vatten från tvätt av bottnar målade med biocidfärg, innebär att tvättvattnet måste samlas upp och renas för att minimera miljöbelastningen.

HULLWASHER™

MBS Nordic anväder HULLWASHER™ vilket är ett slutet tvättsystem där vattnet och restprodukterna från tvättningen effektivt sugs upp och filtreras, varefter restvattnet samlas upp i en tank för att sedan återanvänds. Tvätten är konstruerad för att klara steg-2-rening.

 

Miljö

Då tvättvattnet återcirkuleras i HULLWASHER™ är risken minimal för att föroreningar sprids med vattendimma eller vind. HULLWASHER™ inkräktar inte på strandskyddet och den kräver inte sanering av riskklassad mark. Sammantaget överträffar miljö-prestandan hos HULLWASHER™ andra på marknaden tillgängliga lösningar.